Novi broj telefona: 011 41 55 820

DomainDirect

Brza i jednostavna registracija domena

eMS d.o.o.

Chip Card a.d. vrši posredovanje
u prometu roba i/ili usluga na Internetu
u ime i za račun
Alkemy Play doo

Šta je DOMEN?

Domen je bez zalaska u tehnička objašnjenja jednostavno rečeno jedinstven naziv koji identifikuje web sajt kako bi bio pronađen na internetu. Sigurno ste već čuli da neko kaže da informacije možete naći na nekoj "interent adresi", e to je ustvari domen. Internet adresa Vašeg web sajta. Isto kao što vaša kuća ili stan imaju svoju jedinstvenu adresu tako je ima i svaki postojeći web sajt.

Registracija domena

Registrаcijа domenа je proces kojim Vam naša firmа (ovlašćeni registar) obezbeđuje (registruje) internet domen. Domen možete registrovаti na periode od godinu dana, i to od jedne do deset godina, te je potrebno dа ga obnavljate svaki put pre dаtumа isticanja važenja. Ukoliko propustite da ga obnovite, domen postaje slobodan i bilo ko drugi može da ga registruje na svoje ime. Registraciju domena možete platiti karticom preko Interneta.

Pravo na registraciju .rs domena imaju:
 • fizičko lice državljanin Srbije
 • pravno lice i preduzetnik sa sedištem u Srbiji
 • fizičko lice, strani državljanin, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji
 • pravno lice u inostranstvu, ako za administrativni kontakt navede fizičko lice sa prebivalištem u Srbiji ili pravno lice sa sedištem u Srbiji

Ukratko, svi zainteresovani mogu da registruju .rs domen, s tim što građani i firme iz inostranstva moraju da navedu administrativni kontakt koji je fizičko ili pravno lice u Srbiji.

Naziv .rs domena može da sadrži cifre (0-9), slova engleskog alfabeta (a-z) i crticu (-). Dužina naziva ne sme biti kraća od 2, niti duža od 63 znaka. Naziv ne sme da sadrži crticu na početku ili kraju (primer: "www.-domen-.rs") i ne sme da sadrži dve uzastopne crtice na trećoj i četvrtoj poziciji (primer: www.do--men.rs).

Registrant

je lice (krajnji korisnik, vlasnik domena) koje registruje i koristi .rs domen. Registrant može da bude domaće ili strano, fizičko ili pravno lice.

Jedan registrant može da registruje više .rs domena. Za registraciju svakog .rs domena podnosi se poseban zahtev za registraciju.

Ako je naziv domena koji želite da registrujete slobodan, potrebno je da ovlašćenom registru dostavite podatke o registrantu (vlasniku domena), administrativnom i tehničkom kontaktu za domen koji želite da registrujete. Ovo može biti jedna ili više različitih osoba.

Administrativni kontakt

je fizičko lice, državljanin Republike Srbije ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, ovlašćeno da u ime registranta od RNIDS (Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije) prima podatke od značaja za registraciju i u ime registranta vrši promenu svih podataka o registraciji .rs domena. Obratite pažnju da administrativni kontakt ima ista ovlašćenja za upravljanje domenom kao i sam registrant (vlasnik) domena.

Tehnički kontakt

je fizičko ili pravno lice ovlašćeno da u ime registranta vrši promenu tehničkih podataka u vezi sa registracijom .rs domena (podaci o DNS serverima i promena lica određenog kao tehnički kontakt). U praksi je tehnički kontakt najčešće vaš Internet provajder kod koga se nalazi vaša web prezentacija za koju registrujete domen, odnosno u ovom slučaju naša firma.

Podnošenjem zahteva za registraciju .rs domena, izričito potvrđujete da ste upoznati sa Opštim uslovima o registraciji .rs domena kao i Pravilnikom o arbitražnom postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena i da ih u potpunosti prihvatate.

Prilikom podnošenja zahteva za registraciju .rs domena, dužni ste da ovlašćenom registru pružite tačne, potpune i važeće podatke o registraciji.

Potrebni podaci za registraciju domena:

Ako domen registrujete kao fizičko lice:

 • ime i prezime
 • prebivalište
 • administrativni i tehnički kontakt
 • kontakt za plaćanje
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Ako domen registrujete kao pravno lice ili preduzetnik:

 • poslovno ime
 • sedište
 • matični broj
 • PIB
 • administrativni i tehnički kontakt
 • podaci o primarnom i sekundarnom DNS serveru

Prilikom registrovanja domena preko naše firme kao Tehnički kontakt, koji je obavezan podatak prilikom registrovanja domena, će biti naša firma.

Isto važi i sa DNS servere odnosno prilikom registracije domena naši DNS serveri će biti definisani u zahtevu za registraciju.

Ako ne želite da koristite naže servise i naše DNS servere, u svakom trenutku možete promeniti ove podatke preko Vašeg naloga na našem sajtu unosom IP adrese i naziva DNS servera koji želite da koristite. Ti DNS serveri moraju da budu aktivni najkasnije u roku od tri dana od dana podnošenja zahteva.

Da bi ubrzo postupak registracije domena, RNIDS je omogućio naknadni prijem potrebne dokumentacije od stane registranta. Dužni ste da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena ovlašćenom registru dostavite kopije potrebnih isprava kojima dokazujete da imate pravo na registraciju .rs domena. Kopiju lične karte ako domen registrujete kao fizičko lice ili zvanične podatke o firmi ako domen registrujete kao pravno lice. Ako u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za registraciju domena RNIDS preko ovlašćenog registra ne primi potrebne kopije isprava, domen će biti obrisan, bez prava na povraćaj naknade za registraciju domena.

RNIDS vrši registraciju .rs domena prema pravu prvenstva (first-come, first-served princip). To praktično znači, da ako dva ili više zainteresovanih registranata istovremeno pošalju zahtev za registraciju istog domena, RNIDS prihvata samo prvi pristigli zahtev.

U trenutku kada RNIDS primi zahtev za registraciju domena, sistem RNIDS-a automatski na e-mail registranta šalje potvrdu o prijemu zahteva.

RNIDS će domen registrovati najkasnije u roku od 24 časa od trenutka izdavanja potvrde o prijemu zahteva za registraciju. U praksi će to trajati mnogo kraće - do nekoliko minuta.

Vaš željeni .rs domen je registrovan kada RNIDS izvrši upis tog domena u WHOIS bazu rsTLD registra.

Vaš .rs domen je aktivan kada RNIDS izvrši upis podataka iz WHOIS baze u DNS tabelu rsTLD registra i učini tabelu aktivnom na primarnom DNS serveru.

Domen se registruje na rok od jedne do deset godina, uz mogućnost produženja registracije. Registracija i produženje registracije .rs domena vrše se na cele godine, što znači da nije moguće registrovati domen na 6 meseci, 14 meseci i sl.

Više o Pravilima i uslovima registracije domena i korišćenja naših servisa možete naći na: